НАУЧНО - ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Академик проф.
др Нинослав Стојадиновић


Огранак САНУ у Нишу


председник
Програмског одбораПрофесор
др Јелена Станковић


Огранак САНУ
у Нишу

Професор
др Миле Илић


Универзитет у нишу

Професор
др Јадранка Ђуровић Тодоровић


Економски факултет Ниш
Професор
др Игор Младеновић


Економски Факултет Ниш

др Антон Морина


High education shool Celje
Словенија

Доцент
др Викторија Рјапукхина


Белгородски државни
технички универзитет „Шухов“
Професор
др Петар Анђелковић


Филозофски факултет
Универзитета у Приштини,
Косовска Митровица

Prof. D.Sc. (Econ.)
Statty Vasilev Stattev


Institute of Economics and Politics
Sofia, Bulgaria

Cipraciana Sava
PhD


Universitatea Crestina'Dimitrie Cantemir
Timisoara, Romania
Виши научни сарадник
Дражен Богић


Академија наука и уметности
Републике Српске

Jan Polcyn
PhD


Stanislaw Staszic University of Applied
Sciences in Pila, Poland

Prof. Aristotelis Naniopoulos,
PhD


Aristotle University of Thessaloniki,
Greece
Проф.
др Милован Илић


Универзитет Метрополитан
Београд

Prof. Zoran Matevski
PhD


Faculty of Philosophy Skopje,
FYROM

Доц.
др Александар Ђорђевић


Правни факултет
Универзитета у Нишу
Проф.
др Силвана Илић


Факултет за менаџмент
Зајечар

Проф.
др Далибор Милетић


Факултет за менаџмент
Зајечар

Доц.
др Драган Костић


Факултет за менаџмент
Зајечар
Проф.
др Драгана Трифуновић


Факултет за пословне студије
Мегатренд универзитета у Београду

Проф.
др Андреа Бучалина Матић


Факултет за пословне студије
Мегатренд универзитета у Београду

Доц.
др Ранка Митровић


Факултет за пословне студије
Мегатренд универзитета у Београду
Доц.
др Светозар Крстић


Универзитет Сингидунум,
Факултет за примењену екологију,
Футура Београд

Проф.
др Милош Милованчевић


Машински факултет
у Нишуosnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-strucna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT